4. Ράϊνα Αιτωλοακαρνανίας

4. Ράϊνα Αιτωλοακαρνανίας

Ισχύς:

4.94  kW

Τοποθεσία:

Ράϊνα Αιτωλοακαρνανίας

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 190M

Inverter:

SMA SB 5000TL-20