243. ΣΙΤΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

243. ΣΙΤΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ισχύς:

99,82  kW

Τοποθεσία:

ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΙ ΣΙΤΟΜΕΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 230 P

Inverter:

6 x SMA TRIPOWER 17.000TL-10