245. ΡΑΧΗ ΠΑΧΝΗ

245. ΡΑΧΗ ΠΑΧΝΗ

Ισχύς:

499.92  kW

Τοποθεσία:

ΡΑΧΗ ΠΑΧΝΗ,ΔΔ ΛΕΥΚΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 240 P

Inverter:

30 x SMA TRIPOWER 17.000TL-10 / SMA TRIPOWER 10.000TL-10