246. ΚΟΥΦΑΛΕΣ

246. ΚΟΥΦΑΛΕΣ

Ισχύς:

499.79  kW

Τοποθεσία:

ΚΟΥΦΑΛΕΣ ΣΙΤΑΡΑΛΩΝΑ ΘΕΡΜΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 230 P

Inverter:

30 x SMA TRIPOWER 17.000TL-10