248. 500KW ΛΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ

248. 500KW ΛΕΥΚΟ-ΕΛΙΑ

Ισχύς:

499.79  kW

Τοποθεσία:

ΕΛΙΑ,ΔΔ ΛΕΥΚΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 230 P

Inverter:

SMA TRIPOWER 17.000TL-10