250.??????? ??????????

250.??????? ??????????

Ισχύς:

99.84  kW

Τοποθεσία:

???? ?????? ???????

Τεχνολογία:

???????????????

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 240P

Inverter:

6 x SMA TRIPOWER 17.000-10