3. Νέα Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

3. Νέα Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

Ισχύς:

9.99  kW

Τοποθεσία:

Νέα Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 180M

Inverter:

3 * SMA SB 3300