8. Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας

8. Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας

Ισχύς:

8.17  kW

Τοποθεσία:

Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 190M

Inverter:

KOSTAL PIKO 10.1