Υπηρεσίες

Η SolarVolt αναλαμβάνει την δημιουργία φωτοβολταϊκών διασυνδεδεμένων συστημάτων προσφέροντας λύσεις «με το κλειδί στο χέρι».

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

  • Μελέτη-αδειοδοτική διαδικασία
  • Προμήθεια υλικών
  • Εγκατάσταση συστήματος

Η SolarVolt παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες για όλα τα επενδυτικά προγράμματα που αφορούν τα φωτοβολταϊκά, όπως:

  • οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες ( <10 kW)
  • φωτοβολταϊκά μεγάλης ισχύος σε βιομηχανικές στέγες ( >10 kW)
  • φωτοβολταϊκά πάρκα για αγρότες και ιδιώτες