1.Κοκκινοπήλια, Αγρίνιο

1.Κοκκινοπήλια, Αγρίνιο

Ισχύς:

4.37  kW

Τοποθεσία:

Κοκκινοπήλια Αγρινίου

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

RENESOLA 230 P

Inverter:

KACO 5000xi