241.ΧΑΛΙΑΔΕΣ ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ

241.ΧΑΛΙΑΔΕΣ ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ

Ισχύς:

99,9  kW

Τοποθεσία:

ΧΑΛΙΑΔΕΣ ΣΠΟΛΑΙΤΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 225 P

Inverter:

6 x SMA TRIPOWER 17.000TL-10