247. ΑΛΑΚΙΖΙΝΑ

247. ΑΛΑΚΙΖΙΝΑ

Ισχύς:

499.79  kW

Τοποθεσία:

ΑΛΑΚΙΖΙΝΑ,ΔΔ ΛΕΥΚΟΥ,ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Τεχνολογία:

Πολυκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR LX 230 P

Inverter:

30 x SMA TRIPOWER 17.000TL-10