19. Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

19. Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

Ισχύς:

9.99  kW

Τοποθεσία:

Νέα Εθνική Οδός Αγρινίου-Αντιρίου

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 185M

Inverter:

SMA STP TRIPOWER 10.000TL-10