16. Αγρίνιο

16. Αγρίνιο

Ισχύς:

8.64  kW

Τοποθεσία:

Αγρίνιο

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 180M

Inverter:

KOSTAL PIKO 10.1