7. Περιφερειακή Οδός Αγρινίου

7. Περιφερειακή Οδός Αγρινίου

Ισχύς:

9.18  kW

Τοποθεσία:

Περιφερειακή Οδός Αγρινίου

Τεχνολογία:

Μονοκρυσταλλικά

Φωτοβολταϊκά:

LUXOR 180M

Inverter:

SUNWAYS 10.000NT